Wie zijn wij?

Het Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslag (Orint) is opgericht naar aanleiding van de regionalisering van de kinderbijslag in België. Dat gebeurde op 01.01.2019, via het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de vier deelentiteiten: de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussel) en de Duitstalige Gemeenschap.

ORINT heeft de vorm van een vzw (vereniging zonder winstoogmerk).​

Sinds 1 januari 2022, op basis van een nieuw samenwerkingsakkoord tussen het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigt ORINT enkel nog Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (het vertegenwoordigt niet langer Vlaanderen). Er werden nieuwe statuten bekendgemaakt.

De huidige leden van de vzw zijn:

  • Iriscare, instelling van openbaar nut, met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 71/2.
  • Het “Agence pour une Vie de Qualité”, AVIQ, instelling van openbaar nut, met zetel te 6061 Charleroi, rue de la Rivelaine 21.
  • Het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, administratieve overheid, met zetel te 4700 Eupen, Gospertstraße 1

Doel?

In het kader van de bevoegdheden van de deelentiteiten een interregionale samenwerking organiseren tussen het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap om bepaalde aspecten van de gezinsbijslag gezamenlijk te beheren.

Opdrachten?

1° Het beheer van het kadaster, de Trivia-toepassing en de stromen, zoals bedoeld in de artikelen 5 en 8 van het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017.

2° De verdeling en coördinatie van de gezinsbijslagdossiers met internationale context, in toepassing van de aanknopingsfactoren in artikel 2 van het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017.

3° Het beheer van de papieren en digitale archieven van Famifed.

De identificatie van de kinderen van wie de rechten op kinderbijslag niet in het Waals Gewest en in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie geactiveerd zijn door de gegevens in het Kadaster, de KSZ en andere databanken met elkaar te vergelijken (“non-take-up”).

5° Alle andere opdrachten die door de algemene vergadering met unanimiteit aan Orint worden toevertrouwd, als ze louter technische of administratieve maatregelen betreffen.

Let op: Sinds 1 januari 2022 treedt ORINT niet langer op als verbindingsorgaan (“liaison body”) in het kader van de Europese overeenkomsten.

Die opdracht wordt overgenomen door “Family Benefits Belgiumop basis van een samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap en het Brussels Gewest: info@familybenefitsBelgium.be.