Kadaster

Opgelet: vanaf 1 januari 2022: enkel voor rekening van het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap

In het kader van de zesde staatshervorming worden de gegevens van de kinderbijslagdossiers vanaf 1 januari 2019 ter beschikking gesteld in twee verschillende kadasters: het gestructureerde Kadaster en het Vlaamse Kadaster.

Het gestructureerde Kadaster:

 • neemt de gegevens over van de federale dossiers (actief tot 31 december 2018) en dossiers van het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussel) en de Duitstalige Gemeenschap;
 • wordt uitsluitend beheerd door de dienst “Kadaster” van het Interregionaal orgaan voor de gezinsbijslag;
 • volgt het Kadaster van de kinderbijslag op, een databank die operationeel was van juli 2004 tot december 2018, waarin alle actoren die sinds 1 januari 1996 op het volledige nationale grondgebied optreden in kinderbijslagdossiers zijn opgenomen;
 • wordt voorzien van gegevens door de kinderbijslagfondsen van het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussel) en de Duitstalige Gemeenschap, vanaf 1 januari 2019.

Functionaliteiten van het gestructureerde kadaster:

 • Het is een verwijzingsregister: het bevat de gegevens (identificatienummer van de sociale zekerheid, naam, voornaam, geboortedatum, kinderbijslagfonds) van alle actoren en de betalingsperiodes van alle dossiers (in onderzoek en waarvoor betaald wordt) van alle kinderbijslagfondsen.
 • Het is een communicatiemiddel voor gekwalificeerde informatie zowel om te delen als te raadplegen via fluxen vanuit de authentieke bronnen, waaronder de belangrijkste: DmfA, attest van het ziekenfonds, werkloosheidsattest.
 • Het is een beheersinstrument: dankzij de meest volledige en actuele informatie over de actoren in de dossiers kunnen dossierbeheerders automatisch het recht op kindergeld onderzoeken.
 • Het is een instrument ter bestrijding van sociale fraude dat beheerders waarschuwt voor dubbele betalingen op niveau van het kind waardoor het onmogelijk is om tweemaal kinderbijslag voor hetzelfde kind voor dezelfde periode te betalen.

Het Vlaamse Kadaster:

 • neemt de gegevens over van de Vlaamse dossiers vanaf 1.01.2019;
 • wordt uitsluitend beheerd door Kind en Gezin;
 • legt het verwijzingsrepertorium aan voor de kinderbijslagdossiers van elk in het Vlaams Gewest gedomicilieerd kind.

De dienst Kadaster van het Interregionaal orgaan is verantwoordelijk voor de federale dossiers van de vier deelentiteiten voor regularisaties van voor 1 januari 2019 en voor regionale dossiers van het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap.

Hij ziet toe op de kwaliteit, integriteit en vertrouwelijkheid van de federale en regionale kinderbijslagdossiers in het gestructureerde Kadaster.