Organogram

Vier stichtende leden

VUTG – het Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid, een extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Trierstraat 9, vertegenwoordigd door Leo Van Loo, gedelegeerd bestuurder.

Iriscare – instelling van openbaar nut, met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 71, vertegenwoordigd door Tania Dekens leidend ambtenaar.

AVIQ – het “Agence pour une Vie de Qualité”, instelling van openbaar nut, met zetel te 6061 Charleroi, rue de la Rivelaine 21, vertegenwoordigd door Alice Baudine, administrateur-generaal.

Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap – administratieve overheid, met zetel te 4700 Eupen, Gospertstraße 1, vertegenwoordigd door Norbert Heukemes, secretaris-generaal.

Vier leden van de Raad van Bestuur

 • Joris Meganck (VUTG)
 • Anne Ottevaere (Iriscare)
 • Anne-Michèle Wauthier (AViQ)
 • Michael Fryns (Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap)

Acht leden van de Algemene Vergadering

 • Joris Meganck (VUTG)
 • Jeroen Ooghe (Iriscare)
 • ……….. (AViQ)
 • Michael Fryns (Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap)
 • Anne-Michèle Wauthier (AViQ)
 • Bart Lachaert (gedetacheerde van “Agentschap Opgroeien”, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel voor het VUTG)
 • Anne Ottevaere (Iriscare)
 • Andreas Heck (Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap)

Vijftien personeelsleden (gedetacheerd van de vier entiteiten)

Directie

 • Catherine Baron, premier attaché (gedetacheerd van Iriscare)
 • Valérie Degée (secretariaat), assistant principal (gedetacheerd van het AViQ)

Team ‘Internationaal’ (verbindingsorgaan, aanknopingsfactoren, intergewestelijke en internationale bemiddeling)

 • Jean-François Debavay, attaché (gedetacheerd van Iriscare)
 • Rita Collard, attaché principal (gedetacheerd van het AViQ)
 • Fabienne Hancart, assistant principal (gedetacheerd van het AViQ)
 • Hélène Van Impe, medewerker (gedetacheerd van het VUTG)
 • Luc Van Biesen, medewerker (gedetacheerd van het VUTG)
 • Maria De Leener, medewerker (gedetacheerd van het VUTG)
 • Pauline Mélot, assistant principal (gedetacheerd van het AViQ)
 • Wim Aeyels, assistent (gedetacheerd van het VUTG)

Team ‘Monitoring’ (Flux, Trivia, Kadaster)

 • Anthony Mangano, Attaché (gedetacheerd van het AViQ)
 • Stéphane Pesser, gradué (gedetacheerd van Iriscare)
 • Coralie Minne, assistant (gedetacheerd van het AViQ)
 • Maryline De Rueda, commis (gedetacheerd van Iriscare)
 • Rita Walraevens, dossierbeheerder (gedetacheerd van “Agentschap Opgroeien”)