Verbindingsorgaan

Nadat de Vlaamse Gemeenschap op 1 januari 2022 de vzw “l’Orint” heeft verlaten, is FAMILY BENEFITS BELGIUM (FBB) het nieuwe Belgische verbindingsorgaan geworden.

Postadres: “Family Benefits Belgium, Belliardstraat 71/3, 1040 Brussel”.

E-mail: info@familybenefitsbelgium.be

Telefoon: +32 71 33 7273

Via de FBB oefenen de 4 entiteiten samen de functie uit van verbindingsorgaan voor de gezinsbijslag; het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap zijn er steeds vertegenwoordigd via de vzw Orint.