Trivia

Opgelet: vanaf 1 januari 2022: enkel voor rekening van het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap!

Trivia is een informaticatoepassing waarmee de gegevens kunnen worden geraadpleegd die nodig zijn om het recht op kinderbijslag te onderzoeken. Ze neemt de vorm aan van een website.

Ze wordt beheerd door de dienst Kadaster van het Interregionaal orgaan dat erop toeziet de kinderbijslagfondsen bijgewerkte gegevens te verschaffen.

De Trivia-toepassing bestaat uit verschillende rubrieken:

 • Fonetisch opzoeken
  • maakt het mogelijk om op basis van naam, voornaam, datum en geslacht het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) of het KSZ-nummer te verkrijgen
  • kan een KSZ-nummer worden toegekend
 • KSZ raadplegen
  • maakt het mogelijk op basis van het INSZ- of het KSZ-nummer
   • de gegevens te raadplegen uit het Rijksregister van de natuurlijke personen of het KSZ-register
   • de bij de authentieke bron raadpleegbare socioprofessionele gegevens te raadplegen
 • Attesten raadplegen
  • geeft de mogelijkheid op basis van het INSZ- of het KSZ-nummer attesten te raadplegen die niet rechtstreeks bij de authentieke bron kunnen worden geraadpleegd of die van andere instellingen komen
 • Dossier opzoeken
  • maakt het mogelijk het kinderbijslagdossier te vinden van een actor op basis
   • van het nummer (INSZ of fonds- en dossiernummer)
   • de naam, voornaam en geboortedatum
   • de bron (federaal of regionaal)
 • Dossier aanmaken
 • Aanvullende functies
  • maakt het mogelijk
   • een fiscale flux (federaal of regionaal) aan te vragen
   • NIS-codes of een overeenkomst met een bank te raadplegen
 • Taal
  • maakt het mogelijk de taal te wijzigen
 • Identificatie van het fonds waarbij men toegang tot de gegevens heeft
  • maakt het mogelijk een ander actief fonds te raadplegen