Flux

Opgelet: vanaf 1 januari 2022: enkel voor rekening van het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap!

De dienst Kadaster van het Interregionaal orgaan is verantwoordelijk voor het beheer van de bestaande elektronische fluxen en de ontwikkeling van elektronische gegevensfluxen naargelang de behoeften van de sector.

Dankzij de fluxen van de socioprofessionele gegevens kunnen bijgewerkte gekwalificeerde gegevens ter beschikking worden gesteld van de kinderbijslagfondsen zodat het recht op kinderbijslag kan worden toegekend aan gezinnen. Zo wordt de administratieve last zoveel mogelijk beperkt voor de gezinnen, waarbij de actualiteit van de gegevens van toekenning echter wordt gewaarborgd.

De dienst Kadaster van het Interregionaal orgaan:

  • zorgt er concreet voor dat de gegevens in het Kadaster voor de kinderbijslagfondsen beschikbaar zijn en dat ze tijdig bijgewerkt worden volgens de regelingen overeengekomen met de verschillende partners van het secundaire netwerk;
  • verzamelt de gekwalificeerde gegevens over de gezinssituatie en/of de socioprofessionele situatie van alle actoren in een kinderbijslagdossier bij de authentieke bron;
  • wijst de elektronische gegevens toe aan het bevoegde kinderbijslagfonds waar het dossier wordt beheerd.

De vier deelentiteiten gebruiken de elektronische fluxen voor de dossiers met regularisaties van voor 1 januari 2019 en voor regionale kinderbijslagdossiers van het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap vanaf 1 januari 2019.