Tijdelijke opdrachten

Het Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslag (Orint), heeft naast zijn permanente opdrachten, ook tijdelijk de volgende opdrachten uitgevoerd
(artikel 6 van de statuten):

1° De financiële controle van  de federale kinderbijslagfondsen voor het jaar 2018
(project afgesloten).

2° Alle verrichtingen in het kader van de (financiële) vereffening van het kinderbijslagfonds -FAMIFED (Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag) na zijn opheffing
lopend project).

3° Afhandeling van de klachten, adviezen en vragen om inlichtingen die bij de dienst Bemiddeling van het gestopte fonds FAMIFED nog lopende waren op 31 december 2018 (project afgesloten).

4° Afhandeling van de sociale fraudedossiers, die bij de Cel Sociale Fraude van FAMIFED nog lopende waren op 31 december 2018  (project afgesloten).

5° Afhandeling van de bij de gezinnen uitgevoerde controles, die bij de inspectiedienst van het vroegere FAMIFED nog lopende waren op 31 december 2018 (project afgesloten).

Om deze  opdrachten te kunnen uitvoeren, kon Orint rekenen op voormalige personeelsleden van FAMIFED, die werden overgedragen aan de entiteiten in het kader van de regionalisering van de kinderbijslag.