Tijdelijke opdrachten

Het Interregionaal Orgaan (Orint) voert naast zijn permanente opdrachten ook tijdelijk de volgende opdrachten uit zoals bepaald in artikel 6 van zijn statuten:

1° De financiële controle op de federale kinderbijslagfondsen voor 2018.

2° Alle verrichtingen in het kader van de (financiële) vereffening van Famifed na zijn opheffing.

3° Afhandeling van de klachten, adviezen en vragen om inlichtingen die bij de dienst Bemiddeling van Famifed nog lopende waren op 31 december 2018.

4° Afhandeling van de sociale fraudedossiers die bij de Cel Sociale Fraude van Famifed nog lopende waren op 31 december 2018.

5° Afhandeling van de bij de gezinnen ingestelde controles die bij de inspectiedienst van Famifed nog lopende waren op 31 december 2018.

Om die opdrachten te kunnen uitvoeren kon het Orint in 2019 rekenen op voormalige personeelsleden van Famifed overgedragen aan de entiteiten in het kader van de regionalisering van de kinderbijslag.